Logo for baiviet32.com

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1)

Posted: 3.3.2008 | Đọc: 240 | Bình: 0

moi nguoi da xem TAM QUOC CHI roi thi khong the bo qua bai nay.....?

Bài liên quan 108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) hoặc tương tự:

1: Thác Tháp Thiên Vương - Tiều Cái

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Triều Cái là một nhân vật trong Thủy Hử, là người sáng lập ra Lương Sơn Bạc. Triều Cái không được xem là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc do ông bị tướng của Tăng Đầu thị là Sử Văn Cung bắn chết trong trận chiến ở chợ Tăng Đầu (tướng của Tăng Đầu thị là Úc Bảo Tứ-sau này cũng gia nhập Lương Sơn Bạc-đã cướp số ngựa mà Dương Lâm, Thạch Tú, Đoàn Cảnh Trụ mua cho Lương Sơn Bạc, do đó Triều Cái nổi giận dẫn quân đánh chợ Tăng Đầu). Trong bản dịch Thuỷ Hử của Trần Tuấn Khải ông có tên là Tiều Cái.

2: Thiên Khôi Tinh - Cập Thời Vũ Tống Giang

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Tống Giang là thủ lĩnh của một đạo quân khởi nghĩa ở thế kỉ XII dưới triều Tống ở Trung Quốc. Nghĩa quân của ông hoạt động ở các tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam, trước khi đầu hàng triều đình. Trong tác phẩm Thuỷ Hử của Thi Nại Am, ông là một trong những nhân vật chính, có tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi chính nghĩa), còn gọi là Tống Áp Ty, Tống Công Minh hay Cập Thời Vũ. Tống Giang là vị đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau khi Triều Cái thọ tiễn qua đời

Trong lịch sửDiễn biến Thuỷ Hử được Thi Nại Am mô tả vào đời Nhà Tống (Trung Quốc). Tống Giang vốn xuất thân chỉ là một kẻ thơ lại tại một Huyện nhỏ. Thi Nại Am đã mô tả hết chân tướng của Tống Giang là một kẻ cơ hội và có ý muốn phản loạn. Toàn bộ truyện Thuỷ Hử phác hoạ một tên giặc cướp Tống Giang đột lốt quân tử

Trong tác phẩm Thuỷ HửTống Giang nổi tiếng là người tốt, hay giúp đỡ nhiều người nên tiếng đồn khắp nơi. Đầu tiên là việc Tống Giang báo tin giúp Triều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng... chạy thoát lên Lương Sơn Bạc. Vì Hà Đào được lệnh đến báo quan phủ bắt bọn cướp đồ lễ sinh nhật của Sái Kính. May sao lại ngay giờ trưa, quan phủ nghỉ. Hà Đào mới vào quán trà đợi, gặp Tống Giang. Hà Đào vô tình tiết lộ cho Tống Giang biết bọn cướp là Tiều Cái, Ngô Dụng... Tống Giang lừa Hà Đào ngồi đợi, phóng ngựa như bay đến báo tin cho Tiều Cái. Nhờ đó mà Tiều Cái có thời gian thu xếp việc nhà và cùng với các anh em hảo hán thoát thân. Chính vì việc này mà sau khi lên Lương Sơn Bạc, bọn Tiều Cái và Ngô Dụng quyết mời Tống Giang lên tụ nghĩa cho bằng được. Sau khi Tống Giang lên làm đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, điểm lại thấy anh em có cả thảy 108 người, vui mừng khôn xiết, liền lập đàn tế trời đất. Đến ngày thứ 49 thì tự nhiên trời nổi sấm rồi một luồng hào quang xé bầu trời xẹt xuống phía Nam. Tống Giang cho người đào lên thì thấy một văn bia ghi chữ cổ, nhờ người dịch ra thì ở đó ghi đầy đủ tên của 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang rất mừng, đổi tên Tụ Nghĩa Sảnh thành Trung Nghĩa Đường. Rồi từ đó tìm cách quy thuận triều đình. Sau khi được triều đình ân xá cho quy thuận. Tống Giang cùng các anh hùng Lương Sơn Bạc lập được nhiều chiến công hiển hách.

Cái chết

Sau khi dẹp được giặc Phương Lạp, đầu lĩnh Lương Sơn Bạc chỉ còn 27 người về kinh đô. Tống Giang được phong chức quan cai trị ở Sở Châu. Do bị gian thần hãm hại nên Tống Giang đã chết khi uống phải ngự tửu (rượu vua ban) có thuốc độc.

3: Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Lư Tuấn Nghĩa, ngoại hiệu là Ngọc Kỳ Lân, người thành Hà Bắc, được Tống Giang nghe danh và rất muốn thu nạp. Tống Giang sai quân sư Ngô Dụng đi thuyết hàng, Tuấn Nghĩa trúng kế, lên Lương Sơn Bạc bị bắt trói, Tuấn Nghĩa chưa muốn hàng nên nhất quyết đòi về. Về nhà thì thấy đã bị vợ và một gã nô gia là Lý Cố phản bội, Lư Tuấn Nghĩa cùng gia nô trung thành là Yến Thanh giết chết Lý Cố và người vợ, rồi kéo nhau lên Lương Sơn Bạc, không ngờ Tuấn Nghĩa bị quân triều đình bắt. Tống Giang sai Thạch Tú đến cứu, nhưng Thạch Tú cũng bị bắt luôn. Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú bị phạt đi đày, Tống Giang bèn sai Sài Tiến hối lộ hai viên công sai là Sái Phúc, Sái Khánh hãy giữ tính mạng của hai người. Anh em họ Sái cùng Lư Tuấn Nghĩa kéo nhau lên Lương Sơn Bạc luôn. Vốn Tiều Cái chỉ định "ai giết được Sử Văn Cung, thì người đó làm chủ Lương Sơn Bạc". Tuy nhiên, khi Lư Tuấn Nghĩa làm được điều đó thì Tống Giang đã tiếm lấy ghế Lương Sơn Bạc chủ. Lư Tuấn Nghĩa là mẫu anh hùng một đánh trăm người nhưng có thể thấy món bơi lội là hơi kém (bị Trương Thuận bắt ở vũng Lương Sơn). Lư Tuấn Nghĩa có cô vợ phản bội chồng gian díu với yên Quản gia. Cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa sa vào vòng trộm cướp kể như là một mất mát của xã hội phong kiến Triều nhà Tống-Trung Hoa Sau này đánh bại Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa được thăng hàm Vũ công đại phu, bổ chức An phủ sứ kiêm Binh mã Phó Tổng quản Lư Châu. Nhưng rồi bị gian thần hãm hại, cho uống rượu có thủy ngân, lúc đi thuyền về Lư Tuấn Nghĩa muốn đứng đầu mũi thuyền tiêu khiển, không ngờ thuỷ ngân đã chạy vào tuỷ, vào bụng dưới, Lư Tuấn Nghĩa run chân đứng không vững, lại vì chếnh choáng hơi men nên sẩy chân rơi xuống sông Hoài ở chỗ nước sâu mà chết đuối.

4: Thiên Nhàn Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Công Tôn Thắng (公孙胜), bí danh là "Nhập Vân Long" (入云龙), là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử - một tác phẩm văn học cổ điển thuộc một trong Tứ Đại Danh Tác của tác giả Thi Nại Am, Trung Quốc. Công Tôn Thắng là một trong 36 Thiên Cang Tinh, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Công Tôn Thắng là đạo sỹ của Toàn Chân Đạo.

Lúc quân Lương Sơn chuẩn bị đi đánh Phương Lạp, Công Tôn Thắng đã bỏ đại quân phiêu bạt giang hồ, sau này truyền đạo cho Phàn Thụy, Chu Vũ, cả ba cùng vân du, tu tiên.

5: Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Ngô Dụng hay còn gọi là Trí Đa Tinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Ngô Dụng xếp ngôi thứ 3 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng có túc trí đa mưu, về tài mưu lược quân sự có thể ngang hàng Gia Cát Lượng và được Tiều Cái và Tống Giang trọng dụng. Ngô Dụng là người đầu tiên phò tá Tiều Cái từ lúc mới thành lập Lương Sơn.

Trong cuộc Nam chinh đánh Phương Lạp, Ngô Dụng bày mưu hiến kế, lập được nhiều công trạng, được trao chức Thừa tuyên sứ quận Vũ Thắng. Khi nghe tin Tống Giang và Lý Quỳ đã chết thì cùng Hoa Vinh treo cổ tự tử ở đầm Lục Nhi-một nơi trông rất giống Lương Sơn Bạc.

6: Thiên Ám Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Dương Chí, ngoại hiệu là Thanh Diện Thú, sao Thiên Âm Tinh, ngồi ghế thứ 17 trong Lương Sơn Bạc, cháu Ngũ hầu Dương Lệnh Công, là dòng dõi ba đời cửa tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Khi còn ít tuổi có thi võ cử, rồi làm đến chức Điện Tư Chế sứ quân, sau được giao nhiệm vụ tải đá hoa về nộp kinh sư. Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị cơn phong ba đánh đắm thuyền, mất cả đá hoa cho nên phải trốn đi nơi khác, mà không dám về kinh nữa. Sau khi đánh nhau với Lâm Xung ở Lương Sơn Bạc, được triều đình ân xá, nhưng bị Cao Cầu đuổi ra, Dương Chí mới đi bán bảo đao, giết Ngưu Nhị rồi lên đầu thú, bị đày đi Bắc Kinh, được Lương Trung thư-con rể Thái sư Sái Kinh yêu mến, đưa về hầu hạ dưới trướng, rồi Lương trung thư mở sảnh diễn võ cho Dương Chí có cơ hội trổ tài. Dương Chí đánh nhau kịch liệt với Cấp Tiên Phong-Sách Siêu, rồi 2 người kết làm bạn, Dương Chí nhờ có võ công cao cường, được thăng lên võ quan, làm chức Đề hạt. Sau đi vận chuyển châu báu chúc thọ Sái Kinh, uống phải thuốc mê của Bạch Thắng, bị Tiều Cái, Ngô Dụng, Lưu Đường...cướp hết số châu báu. Dương Chí định tự tử thì gặp Thao Đao Quỷ-Tào Chính rủ đi cướp lấy chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, lại gặp Hoa Hòa Thượng-Lỗ Trí Thâm, cùng cướp chùa Bảo Châu, lấy đó làm nơi an thân. Sau này chiêu nạp được thêm Võ Tòng, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Thi Ân, tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau này đánh Phương Lạp, Dương Chí bị bệnh mà mất.

7: Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Lâm Xung, ngoại hiệu Báo tử đầu là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Lâm Xung là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Cùng với Quan Thắng, Tần Minh, Hô Duyên Chước, ông là một trong những người có võ công cao cường nhất Lương Sơn Bạc, có kỹ thuật đánh Bát xà mâu cực kỳ điêu luyện. Lâm Xung vốn có thù sâu với Cao Cầu, nhưng lần nào cũng không giết được Cao Cầu. Sau khi đánh bại Phương Lạp, Lâm Xung bị bệnh cảm gió, Tống Giang cho người chữa mãi không khỏi, bèn để Lâm Xung ở lại chùa Lục Hòa, giao cho Võ Tòng chăm sóc. Nửa năm sau thì Lâm Xung qua đời.

8: Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Lưu Đường, ngoại hiệu là Xích Phát Quỷ, mang sao Thiên Dị Tinh, ngồi ghế thứ 20 trong số các hảo hán Lương Sơn Bạc. Ông tóc đỏ, râu đỏ, hình dung kỳ vĩ, là người có sức mạnh. Khi qua thôn Đông Khê tìm Tiều Cái để thông báo về chuyến hàng áp tải châu báu chúc thọ Thái sư Sái Kinh do Thanh Diện Thú-Dương Chí đảm nhiệm, uống rượu say nằm ngủ tại Linh Quan Điện, bị Sáp Sí Hổ-Lôi Hoành bắt vì tưởng là cướp, Tiều Cái muốn giải thoát, nên giả vờ gọi Lưu Đường là cháu, Lôi Hoành thấy là cháu của Tiều Cái thì thả ra. Sau khi cướp số châu báu chúc thọ Sái Kinh, Lưu Đương cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, 3 anh em họ Nguyễn rủ nhau lên Lương Sơn Bạc, đồng mưu với Lâm Xung giết chết Vương Luân, lập Tiều Cái làm chủ sơn trại. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa dẫn bọn Lâm Xung đem quân đánh vào cửa Hầu Triều, người ngựa đến gần thành thì thấy cửa không đóng, cầu treo không rút. Thành Hàng Châu do Tiên vương xây dựng, cửa thành đều xây theo kiểu ba lớp : lớp cửa ngoài có cánh cửa treo, lớp cửa giữa có hai cánh lớn bằng sắt, trong cùng lại một lớp cửa rào nữa. Lưu Đường muốn lập công đầu, vội vác đao thúc ngựa xông thẳng vào thành. Lưu Đường vừa lọt vào lớp cửa ngoài, quân giữ thành thấy Lưu Đường phi ngựa vào, liền chặt đứt dây treo cánh cửa ngoài, cánh cửa ngoài sập xuống, hai bên có quân giặc mai phục sẵn. Lưu Đường cả người lẫn ngựa đều rơi chết dưới cửa hào.

9: Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Nguyễn Tiều Ngũ là 1 trong thất tinh ,từng theo tiều cái cướp quà của thái sư SÁi Kinh rồi bò lên Lương Sơn.là người cương trực,nóng nầy nhưng tuyệt đối trung thành với quân lương sơn.Sau này lương sơn quy thuận triều đình .Ông cùng nghĩa quân tham gia đánh giặc phàn Phương LẠc và mất .

10: Thiên Bại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Nguyễn Tiểu Thất biệt hiệu là Hoạt Diêm La - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Là một trong 36 sao Thiên Sát, Nguyễn Tiểu Thất thuộc sao Thiên Bại Tinh. Ông là người nóng tính, nhưng rất cương trực, đã cùng với một số đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn lập công to khi Cao Cầu tiến quân vào đánh Lương Sơn Bạc.

11: Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị

108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) 1

Nguyễn Tiểu Nhị là một nhân vật trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, có biệt hiệu là Lập Địa Thái Tuế thuộc sao Thiên Kiếm Tinh. Hai người em của Nguyễn Tiểu Nhị là Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất. Cả ba anh em họ Nguyễn rất nóng tính, nhưng một lòng trung thành. Sau này khi Lương Sơn quy thuận triều đình để đi đánh Phương Lạp, thì Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Ngũ đã hy sinh trong cuộc chiến đó.

.

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết 108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) liên quan hoặc tương tự:

 

Bình luận 108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết 108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết 108 Anh hùng Lương sơn bạc(phan1) xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu 108 Anh hung Luong son bac(phan1) hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Hài Hước

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Nghệ Thuật - Giải Trí

Tài khoản

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 54.205.225.18, 01 August, 2014 16:49:57 (HANOI - VN).